top of page

FÖRDELAR MED ATT JOBBA MED MIG

BILLIGARE

Genom att skippa mellanhanden som översättningsbyråer utgör kan man skära ned på kostnaderna utan att offra på något nämnvärt. Ofta går det att spara så mycket som 30 till 50 procent. Enda gången man bör överväga att anlita en byrå är när volymerna är så stora eller deadlinen så kort att en ensam översättare inte hinner. Men även dessa fall finns det nackdelar med att anlita en översättningsbyrå.

BÄTTRE SLUTRESULTAT

Om en och samma översättare står för alla översättningar så kan man garantera översättningar som är konsekventa i både användningen av termer och i språkbruket. Till skillnad från med översättningsbyråer så har man även direkt kontakt med själva översättaren och inte en projektledare som oftast inte ens kan svenska. Detta göra kommunikationen snabbare och bättre samt att risken för missförstånd minimeras. Man slipper också risken att översättningsbyrån anlitar billiga och okvalificerade översättare för att maximera sin vinstmarginal. Om volymerna är för stora eller deadlinen för kort för en ensam översättare, så har jag kollegor jag litar på som jag skulle kunna anlita för att kunna hantera dessa volymer.

REVIDERING OCH HANDLÄGGNINGSTID

Om du vill revidera materialet så har du direkt kontakt med den som översatte det och har därför ett bollplank för att diskutera alternativa ordval eller formuleringar. Detta håller kommunikationen snabb och effektiv och gör revideringsprocessen smidig och inte så tidskrävande som om du var tvungen att gå via en projektledare för varje fråga eller omgång ändringar du har.

bottom of page